Så ser knatteträningen ut

För mindre barn under 12 år, ställs det hårda krav på både lärare, banor och klubbarna i sin helhet. SVEMO kräver att träningen ska vara så kul som möjligt och inte störas av stränga föräldrar som vill se sina barn som nya världsmästare. Det handlar således mer om lek och övning än om hård träning. Dessutom är det viktigt att barnen går dit frivilligt och att föräldrar inte tvingar dit dem för sin egen skull.

Guldhjälmsregementet

För att försäkra sig om att träningen sker under korrekta former, har SVEMO numera infört regler för crossklubbarna som tränar knattarna. Som ett skojigt ord, har man valt att kalla det Guldhjälmsregementet som syftar till licensformen knattarna kör med. Detta betyder att deltagaren gör tre prov som är en blandning av teori och praktik. Proven sker med en månads mellanrum och barnets förmyndare eller förälder är alltid närvarande. Det gäller även att denne klarar proven, annars får inte barnet sin licens. Så till alla föräldrar; plugga hårt ni med!